Ukształtować męskie serce

Ukształtować męskie serce

Cor ad cor loquitur — serce przemawia do serca
bł. John Henry Newman

Skąd te problemy?

Pierwsze spotkanie z rodzicami ministrantów, które odbyło się w naszej parafii, było połączone z warsztatem prowadzonym przez familiologa Grzegorza Kamolę1. Chcieliśmy pokazać, jak wielką rolę w wychowaniu młodych chłopaków odgrywa rodzina, a zwłaszcza ojcowie, czy szerzej — inni mężczyźni. Jak ukształtować męskie serce i dlaczego w pewnym momencie pojawiają się problemy?

Psycholog rozpoczął od krótkiej ankiety, która miała pokazać, gdzie rodzice dostrzegają zagrożenia. Potem jednak zwrócił uwagę na głębsze źródło kryzysu:

Jakie są największe problemy współczesnej młodzieży? Wielu rodziców wymieniłaby tu najczęściej sięganie po używki, uleganie wpływom rówieśników czy niechęć do nauki. Można jednak spojrzeć na to inaczej. Warto poszukać przyczyn takich czy innych zachowań młodzieży. Wiemy dobrze, że nie każdy młody chłopak sięga po alkohol czy inne używki. Nie każdy chodzi na wagary. Głębsza analiza sytuacji poszczególnych chłopców wskazuje na to, że zachowania autodestrukcyjne są jedynie efektem braków wychowawczych.

Relacja ojciec-syn

O jakie braki chodzi? Tutaj familiolog przechodzi do sedna problemu. Alkohol, przemoc to tylko efekty. Pytanie jak ich uniknąć, jest pytaniem jak ukształtować męskie serce:

Niesamowicie ważną rolę w psychoprofilaktyce odgrywa relacja ojciec-syn. Psychologia rozwojowa potwierdza, że dzieci uczą się przez tzw. modelowanie. Nie jest najważniejsze co się do nich mówi. Jakie mają zakazy i nakazy nie jest tak ważne jak to czy się z nimi żyje. Młody chłopak obserwuje swojego ojca w akcji. Traktuje go jak model do naśladowania.
Jeśli mówimy dziecku jak ma żyć, a sami żyjemy inaczej, to nasze słowa tracą moc. Przykład jest zawsze silniejszy. Nic tak nie buduje młodego człowieka jak pozytywna, nasycona wspólnymi aktywnościami relacja z rodzicem lub innym męskim wzorem (wujek, dziadek), który z braku biologicznego ojca, symbolicznie „ojcuje” młodemu chopakowi. To kształtuje męską tożsamość. Pomaga w odnalezieniu się w grupie rówieśniczej.

Służba liturgiczna – wspólne kształtowanie mężczyzn

Właśnie dlatego w formację ministrantów powinna być zaangażowana cała rodzina. Dlatego też organizujemy wspólne wypady i wycieczki ojców i synów, co tydzień spotykamy się na wspólnym meczu na sali gimnastycznej. Dlatego w końcu zapraszamy całe rodziny na rozpoczęcie roku, czy wspólny opłatek. Do takiego kształowania młodego męskiego serca zachęca również nasz gość:

Współorganizowanie i uczestnictwo we wspólnych wyjazdach integracyjnych czy rozmowy na temat trudności i sukcesów posłudze ministranckiej dają ku temu świetną okazję.

Chciałbym bardzo podziękować panu Grzegorzowi Kamola, za czas który nam poświęcił, bezcenne wskazówki, a także za przygotowanie tekstu, który cytowałem w tym wpisie.


  1. Familiolog. Swoje pasje zawodowe realizuje pracując jako doradca małżeński, wychowawca w placówce opiekuńczo wychowawczej, mówca oraz trener umiejętności interpersonalnych w biznesie. Prywatnie mąż jednej żony i ojciec trzech córek (www.grzegorzkamola.pl).